Psychosomatische oefentherapie

Uit balans
Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress
Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.

Gezonde stress
Iedereen kent stress en stress is op zich positief. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit ons zelf te halen. Positieve stress leidt tot succes mits het wordt afgewisseld met rust en herstel

Als stress teveel wordt…
In geval van langdurige, frequent voorkomende of zeer intensieve stress, dreigt het gevaar dat het herstel onvoldoende is en kan stress een ongezond karakter krijgen: negatieve of ongezonde stress wat zich manifesteert in lichamelijke en psychische klachten, verminderde prestaties en ziekteverzuim

Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Balans of disbalans
Ongezonde stress ontstaat bij een disbalans tussen inspanning en ontspanning, tussen onze draaglast en onze draagkracht , onze stress-  en energiebronnen en tussen verstand en gevoel.

Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Signalen/symptomen van stress
Herkent u meerdere van onderstaande signalen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u?

Lichamelijke symptomen van stress

 • aanhoudende moeheid
 • inslaap- en doorslaapproblemen
 • gespannen nek-, schouder- of armspieren
 • spanningshoofdpijn
 • lage rugpijn
 • misselijkheid, maagdarmstoornissen
 • verminderde weerstand
 • pijn/druk op de borst
 • benauwdheid, duizeligheid
 • hartkloppingen, verhoogde bloeddruk

Psychische symptomen van stress

 • niet meer tot rust komen, gejaagdheid
 • concentratievermindering, vergeetachtigheid
 • piekeren, besluiteloosheid
 • prikkelbaarheid, irritatie
 • somberheid, angst
 • niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse
 • onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen

Gedragsmatige symptomen van stress

 • minder presteren , meer fouten maken
 • chaotisch gedrag
 • uitbarstingen van woede of huilbuien
 • bijna ongevallen
 • meer roken en overmatig alcoholgebruik
 • toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen
 • vermijden van sociale contacten

Behandeling psychosomatische klachten
Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Of voelen of praten. De psychosomatische oefentherapie richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek: Er wordt gevoeld, geoefend en gepraat.

De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

De behandeling bestaat uit
Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.

Cognitieve gedragstherapie,
 waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.

Therapeutisch lichaamswerk, onder andere door middel van ontspannings- en ademhalingsoefeningen, focussen, Mindfulness, Ki-oefeningen en bio-energetica komt  u weer in balans, tot rust en in uw kracht.

Doelen

 • Inzicht in oorzaken van klachten en stress en leren hoe hier (anders) mee om te gaan
 • Aanleren van vaardigheden in ontspanning en stresshantering
 • Leren voelen en juist interpreteren van lichaamssignalen
 • Grip krijgen op de klachten
 • Ontspanning van lichaam en geest
 • Herstel van natuurlijk adempatroon
 • Balans vinden in gevoel en verstand
 • In je kracht staan en vergroten van vitaliteit

Comments are closed.